Правила участі в реаліті-шоу «ОБИРАЄМО ПРЕЗИДЕНТА» (далі – Правила)

     1. Виз'начення термінів
     1.1. Організатор реаліті – шоу «ОБИРАЄМО ПРЕЗИДЕНТА» (Шоу) – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АР ТІ АЙ ПРОДАКШН». Юридична адреса: 04071, м. Київ, вул. Олегівська, буд. 34Б. Код ЄДРПОУ – 39806381.
     1.2. Контролююча компанія – ТОВ «ТРК «ІНТЕРРАДІО» (телеканал «RTI»).
     1.3. Офіційний сайт Шоу (Сайт) –obyraemoprezydenta.com.
     1.4. Період проведення Шоу – Шоу проводиться в 2 етапи.
           1 – й етап: з 01.07.2017 р. до 10.11.2017 р. включно.
           2 – й етап – з 11.11.2017 р. до 10.11.2018 р. включно.
           Загальний період проведення Шоу - з 01.07.2017 р. до 10.11.2018 року включно. Інформація про точний час початку та закінчення Шоу буде розміщена на Сайті.
     1.5. Учасник – фізична особа, яка заповнила заявку на Сайті, відповідає умовам Правил та одобрена Організаційним комітетом.
     1.6. Відбір – розгляд та затвердження кандидатів для участі в Шоу.
     1.7. Організаційний комітет – особи, запрошені/обрані Організатором та/або Контролюючою компанією для оцінювання та відбору Учасників Шоу та підрахунку голосів.      1.8. Територія – територія України.
     1.9. Конфіденційна інформація – будь-яка інформація про Шоу, отримана прямо чи опосередковано в ході його проведення Шоу.
     
     2. Загальні умови
     2.1. Контро'лююча компанія як ліцензіат, який транслює у своєму ефірі Шоу на телеканалі RTI, контролює проведення Шоу, може брати участь у формуванні Організаційного комітету та зобов’язана забезпечити повну прозорість проведення Шоу та дотримання даних Правил Учасниками.
     2.2. Організатор проводить відбір Учасників Шоу (далі — Відбір) у партнерстві з з Контролюючою компанією шляхом формування Організаційного комітету.
     2.3. Організ'атор самостійно, на свій розсуд встановлює правила участі в Шоу та має право в будь-який час змінити умови його проведення.
     
     3. Порядок проведення Відбору
     3.1. Для участі в Шоу кандидат на участь має зареєструватись, заповнивши анкету на Офіційному сайті за посиланням obyraemoprezydenta.com.
     3.2. Заповнена анкета є заявкою на участь в Шоу та не зобов’язує Організатора проекту до обов’язкового відбору претендента до участі в Шоу.
     3.3. Кандидат, шляхом проставляння електронної відмітки при заповненні анкети, а також вчинення дій, що свідчать про бажання приймати подальшу участь у Шоу, засвідчує згоду з умовами даних Правил та визнає Правила обов’язковими для виконання для всіх Учасників Шоу.
     3.4. Організатор одноособово визначає Учасників, що допускаються до участі у Шоу, про що повідомляє кандидата шляхом надсилання запрошення на співбесіду на електронну адресу/або зателефонувавши на номер, зазначену/ий кандидатом в анкеті під час реєстрації.
     3.5. У разі виявлення, що інформація, яка була надана кандидатом є неправдивою, неповною або такою, що вводить в оману, Організатор має право не допустити останнього до участі у Шоу, навіть якщо йому було надіслано офіційне запрошення, або припинити участь Учасника в Шоу, а Учасник зобов’язується відшкодувати Організатору документально підтверджені збитки.
     3.6. Учасники беруть участь у Шоу добровільно та на безоплатній основі.
     3.7. Учасник, відібраний до участі Організатором, зобов’язується дотримуватись вказівок та інструкцій Організатора.
     3.8. Рішення щодо визначення Учасників не підлягає роз’ясненню, є остаточним, перегляду чи оскарженню не підлягає.
 
     4. Учасник зобов’язаний:
     4.1. Під час участі у Відборі та Шоу дотримуватись умов цих Правил.
     4.2. Не перебувати під час участі у Відборі та/чи Шоу у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння.
     4.3. Кожен Учасник, який бере участь у Відборі (на будь-якому етапі)/Шоу надає виключний дозвіл (згоду) на обробку його персональних даних, використання всіх матеріалів, направлених Організатору; на фіксацію свого зображення та виконання на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку; на подальше публічне сповіщення, публічний показ, демонстрацію, відтворення та розповсюдження у будь-який спосіб без обмежень за територією та строком, зафіксованих у відеограмах, фонограмах та у формі фотографії зображень за участі в Шоу.
     4.4. Обов’язковою умовою участі у Першому етапі Шоу є підписання Договору між Учасником (кожним членом його Команди) та Організатором (за формою, що встановлюється ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АР ТІ АЙ ПРОДАКШН» і не може змінюватися Учасником).
     4.5. Знайти Спонсора задля можливості замовлення додаткових послуг та створення іміджу Учасника.
     4.6. Розробити Програму розвитку разом з Командою.
     4.7. Кожен Учасник та член його Команди згідно положень ст. 11, 12 Закону України «Про захист персональних даних» надає Організатору проекту дозвіл і згоду на збір, обробку, використання своїх персональних даних.
 
     5. Гарантії Учасника
     5.1. Учасник повинен брати участь у Відборі та всіх етапах Шоу в дати, встановлені Організатором;
     5.2. Він не обмежений в можливості виїжджати за межі України;
     5.3. Переможець Відбору зобов’язаний брати участь у Шоу під ім’ям, під яким брав участь у Відборі. Персональний склад команди Учасника Шоу після остаточного затвердження повинен залишитися незмінним;
     5.4. Не вивішувати, не публікувати та не розповсюджувати матеріали й інформацію наклепницького, порнографічного, непристойного, загрозливого, образливого, настирливого характеру або протизаконні матеріали;
     5.5. Не вивішувати, не публікувати, не розповсюджувати й не розсилати матеріали або інформацію, що розпалює дискримінацію, ненависть або жорстокість по відношенню до будь-якого Учасника або Команди за ознакою їхньої расової або релігійної приналежності, у зв’язку з їхніми обмеженими можливостями, національністю тощо;
     5.6. Не погрожувати зловживанням, позбавленням, переслідуванням та іншим порушенням законних прав (включаючи право на недоторканість приватного життя та право на розголос) інших Учасників;
     5.7. Не видавати себе за будь-яку особу з метою ввести в оману;
     5.8. Не порушувати жодні діючі закони України та положення державних органів;
     5.9. Кожен Учасник та член його Команди надає згоду на публічне сповіщення/показ/демонстрацію його прізвища, ім’я та по-батькові, зображення на Офіційному сайті та в ефірі Шоу. Кожен Учасник та член його Команди також надає дозвіл на включення його фото- та відео зображень до складу телевізійних передач Організатора Шоу та на їх публічне сповіщення Контролюючою компанією у складі цих передач та або/для рекламування та промотування Шоу Організатором без здійснення будь-якої оплати на користь Учасника.
     5.10. Кожен Учасник зобов’язується протягом періоду проведення Шоу не брати участь в інших аналогічних проектах в будь-яких ЗМІ, не розповідати про Шоу та не проводити дискусії стосовно проекту, за виключенням каналу RTI.
 
     6. Обмеження відповідальності Організатора
     6.1. Організатор Шоу не несе відповідальність за будь-які технічні несправності (робота мережі Інтернет, провайдерів та інше), пов’язані з трансляцією Шоу.
     6.2. У встановлених законом випадках Організатор не несе відповідальності за будь - які побічні або непрямі збитки або шкоду або за упущену (прямо або непрямим чином) вигоду внаслідок або у зв’язку з участю в Шоу.
     6.3. Організатор не надає жодних гарантій того, що Шоу відповідатиме побажанням та/чи очікуванням Учасників Шоу.
     6.4. Учасники гарантують Організатору та зобов’язуються: - не використовувати під час участі в Шоу (під час виступів, зйомок тощо) матеріали рекламного, наклепницького, образливого характеру; - будь - яку іншу інформацію, що містить ненормативну лексику, образи; наклепницьку інформацію та інформацію, що не відповідає дійсності, а також будь-яку інформацію, яка може бути розцінена як аморальна або така, що пропагує насильство; - не вчиняти дії, що порушують права і свободу, честь і гідність будь-якої особи; - у своїх виступах уникати дій, що могли би прямо або опосередковано сприяти або розпалювати релігійні, расові або міжнаціональні ворожнечі; - не використовувати під час участі будь-яким способом інформацію (включаючи будь-які матеріали), що порушує авторські права, що належать Організатору Шоу або третім особам без наявності відповідної згоди, отриманої від таких осіб у письмовій формі; - не поширювати інформацію, що порушує права й законні інтереси третіх осіб (у тому числі, розміщення фотографій і відеороликів, основним об’єктом яких є людина, якщо ця людина не давала згоди на використання фотографій, відеозаписів з її участю); - не використовувати під час участі у Шоу (його зйомки) твори, авторські та/або суміжні права на які не є власністю Учасників та їх Команд.
     6.5. Учасники не мають право розголошувати будь-яким чином Конфіденційну інформацію.
     6.6. Організатор проекту не несе відповідальності перед Учасниками у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежі, повінь, воєнні дії, введення надзвичайного положення, актів терору, масових заворушень, змін в законодавстві України, інших непідвладних контролю з боку Організатора обставин.
     6.7. У разі порушення п. 5.10. даних Правил, до Учасника може бути застосована штрафна санкція у розмірі 1000000,00 (один мільйон) гривень.
 
     7. Умови подання заявок:
     7.1. На момент подання заявки Учасник має бути повнолітньою правоздатною, дієздатною та деліктоздатною особою, мати паспорт громадянина України, віком від 21 до 34, але не старший за 34 років. Обмеження щодо віку для Команди Участника не передбачені.
     7.2. Проживає в Україні протягом десяти останніх років (до участі в Шоу).
     7.3. Вільно володіє державною мовою.
     7.4. Не має судимості.
     7.5. Має повну вищу освіту.
     7.6. Учасником мають бути заповнені всі поля Заявки й завантажені фото та резюме.
     7.7. У період подання заявок кожен Учасник може заявити про своє бажання участі лише один раз.
     7.8. Кожен Учасник погоджується брати участь у Шоу у випадку його відбору Організаційним комітетом.
     7.9. Кожен Учасник погоджується передати Організатору повне право на безкоштовне використання його фото, відео, зображення в рамках участі в Шоу.
     7.10. Організатор може будь-коли запитувати та переглядати інформацію, надану Учасником, щоб упевнитися в її відповідності умовам Правил.
     7.11. За реєстрацію та участь у Шоу оплата не стягується.
     7.12. Організатор може будь-коли вимагати від Учасника надання всіх відповідних доказів вірності наданої ним інформації.
     7.13. Заявка вважається прийнятою до розгляду після отримання електронного листа від Організатора на електронну пошту кандидата, вказану при реєстрації.
 
     8. Гарантія відшкодування збитків і звільнення від відповідальності
     8.1. Учасник погоджується надати відшкодування, а також забезпечити захист і недоторканість Організатора від претензій у випадку будь-якого порушення Учасником умов даних Правил і за будь-якими позовами або вимогами, порушеними проти Організатора або висунутими йому третіми особами на підставі будь-яких Матеріалів, інформації, розповсюдженої Учасником в Шоу, включаючи, без обмежень, всі претензії, позови, процесуальні дії, збитки, зобов’язання, шкоду, витрати (включаючи розумні судові витрати та витрати на ведення справ у суді), понесені Організатором у будь-якій формі через порушення Учасником цих Правил.
 
     9. Заключні положення
     9.1. Правила є єдиними офіційними правилами участі в Шоу та є чинними з моменту їх оприлюднення на Сайті.
     9.2. Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором впродовж періоду проведення Шоу.
     9.3. Зміни до Правил розміщуються Організатором проекту на Сайті та набувають чинності з моменту їх оприлюднення.
     9.4. Своєю участю в Шоу всі Учасники повністю погоджуються з цими Правилами і зобов’язуються їх виконувати в повному обсязі.
     9.5. Організатор має право відмовитися від проведення Відбору та Шоу, якщо проведення стало неможливим за обставин, які не залежать від Організатора.
     9.6. Відвідування Шоу для глядачів може бути платним.
     9.7. Усі положення, що визначено як такі, що стосуються Учасника, стосуються кожного з членів Команди Учасника.
 
     10. Регулююче право
     10.1. Ці Правила регулюються законодавством України.
     10.2. Усі запитання та побажання стосовно даного проекту надсилаються на адресу: admin@obyraemoprezydenta.com.
     10.3. Детальні умови участі в Шоу розглядаються в умовах участі, що є Додатком до даних Правил та є їх невід’ємною частиною.

  • Copyright RTI 2017